į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
SVARBI INFORMACIJA VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją padėtį ir įvedus karantiną dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, Visagino socialinių paslaugų centre darbas yra organizuojamas nuotoliniu ir įprastu pagal grafikus būdu:

PARAMOS ŠEIMAI SKYRIUS teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas ir dirba nuotoliniu bei įprastu būdu. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 616 29 762, el. p. renata.seibokiene@vspc.lt, darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

PAGALBOS NAMUOSE SKYRIUS teikia pagalbą į namus ir dienos socialinę globą namuose ir dirba įprastu būdu. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 674 53 865, el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt, darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. Suinteresuotų asmenų aptarnavimas (informavimas ir konsultavimas) teikiamas tik nuotoliniu būdu. Prašymus socialinėms paslaugoms gauti galima pateikti per socialinių paslaugų informacinę sistemą www.spis.lt.

NAKVYNĖS NAMAI teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas ir dirba įprastu būdu. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 676 16 864, (8 386) 70 866, el. p. zana.gusarenko@vspc.lt.

SOCIALINĖS GLOBOS SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMS IR SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA SKYRIUS teikia trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą ir dirba įprastu būdu, tačiau dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino paslaugų gavėjų lankymas skyriuje yra draudžiamas. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 647 12 897, (8 386) 71 520, el. p. taida.kringeliene@vspc.lt.

BENDRUOMENĖS SKYRIUS veikla yra sustabdyta. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. 8 694 52 438, el. p. anzela.pecionkina@vspc.lt.

VAIKŲ DIENOS CENTRO veikla yra sustabdyta. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. (8 386) 70 053, el. p. vspc@vspc.lt.

PROJEKTO „Integralios pagalbos namuose teikimo modelio sukūrimas Visagino savivaldybėje“ darbuotojai teikia socialinę globą ir slaugą namuose ir dirba įprastu būdu. Dėl informacijos ir konsultacijos galite kreiptis: tel. (8386) 70 053, el. p. vspc@vspc.lt

PSICHOLOGAS teikia psichologinę pagalbą nuotoliniu būdu. Galite kreiptis tel. 8 618 74 737.

 

Su Visagino socialinių paslaugų centro darbo karantino sąlygomis planu, patvirtintu Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. ĮV-45, galite susipažinti čia.

Su Visagino socialinių paslaugų centro darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymu, patvirtintu 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-46, galite susipažinti čia.