į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
NAUJIENOS
VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS TEIKIA LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti;

Tikslinės grupės artimieji – šeimos nariai, artimieji, kurie namuose gyvena kartu su Tikslinės grupės asmeniu ir jį augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina).

Laikino atokvėpio paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas Tikslinės grupės artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su Tikslinės grupės asmens auginimu, priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės Tikslinės grupės asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas – Tikslinės grupės asmuo, kuriam teikiamos specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos) ir kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra arba slauga:

  • vaikas iki 18 metų, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • suaugęs asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti organizuojama kaip socialinė priežiūra ir (arba) socialinė globa ir teikiama asmens namuose ir (arba) Visagino socialinių paslaugų centre (toliau – VSPC):

  • socialinei priežiūrai priskiriama laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant pagalbą į namus. Šiai paslaugai skiriama 1 vieta. Laikino atokvėpio paslauga teikiama nuo 1 iki 10 valandų per savaitę, paslaugos teikimo periodiškumas – iki 2 kartų per savaitę, išskyrus poilsio ir šventines dienas. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojamos teikiant pagalbą į namus, teikimo trukmė – iki 208 valandų per metus. Kontaktiniai duomenys: Tel. (8 386) 70 409, el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt
  • laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą, bendra teikimo trukmė – iki 288 valandų per metus ir teikiama nuo 2 iki 10 valandų per parą asmens namuose, iki 2 kartų per savaitę. Šiai paslaugai skiriama 1 vieta. Kontaktiniai duomenys: Tel. (8 386) 70 409, el. p. agne.dobrianskiene@vspc.lt
  • laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą VSPC, teikiama nuo 12 iki 24 valandų per parą. Šiai paslaugai skiriama 1 vieta. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (dėl artimojo netekties, hospitalizacijos, sveikatos problemų) iki 90 parų. Bendra laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo trukmė – iki 336 valandų per metus. Kontaktiniai duomenys: tel. (8 386) 71 520, el. p. taida.kringeliene@vspc.lt 

Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – iki 720 valandų per metus.

Tikslinės grupės asmenų mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą, kaip socialinė priežiūra (pagalba į namus) ir (arba) socialinė globa (dienos socialinė globa, trumpalaikės socialinės globa), dydis ir tvarka nustatomi, Savivaldybės tarybos patvirtintame Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše.