į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
PASLAUGOS

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas VSPC direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. ĮV-68

 

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) teikiamų administracinių paslaugų sąrašas,  patvirtintas VSPC direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-36.

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) teikiamų administracinių paslaugų sąrašo,  patvirtinto VSPC direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-36, 2.1., 2.3., 2.8. ir 2.9. punktų pakeitimo (2020-06-29 ĮV-87)

 

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) teikiamų administracinių paslaugų sąrašo,  patvirtinto VSPC direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-36, papildymas 2.11. punktu (2021-04-02 ĮV-29)

 

VSPC paslaugų teikimo aprašymai:


1. Dienos socialinės globos namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 1);
2. Integralios pagalbos namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 2);
3. Pagalbos į namus paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 3);
4. Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 4);
5. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 5);
6. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 6);
7. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 7);
8. Laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 8);
9.
Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 9);
10. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Vaikų dienos centre paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 10).

11. Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 11).