į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
PASLAUGOS

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas VSPC direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. ĮV-68.

 

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) teikiamų administracinių paslaugų sąrašas,  patvirtintas VSPC direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-99.

 

VSPC teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

 

VSPC paslaugų teikimo aprašymai:


1. Dienos socialinės globos namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 1); Prašymas
2. Integralios pagalbos namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 2); Prašymas
3. Pagalbos į namus paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 3); Prašymas
4. Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 4); Prašymas
5. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 5); Prašymas
6. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 6); Prašymas
7. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 7); Prašymas
8. Laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 8); Prašymas
9. Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 9); Prašymas
10. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Vaikų dienos centre paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 10). Prašymas

11. Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 11). Prašymas