į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
PASLAUGOS » Pagalbos namuose skyrius

Pagalbos namuose skyriaus tikslas – sudaryti sąlygas ir galimybę pagalbos reikalingiems žmonėms išspręsti iškilusias socialines problemas, gyventi pilnavertį gyvenimą namuose, tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, palaikant ryšius su šeima, artimaisiais ir bendruomene bei išvengiant specialiųjų socialinių paslaugų teikimo.


Paslaugos teikiamos asmenų namuose, kad kuo ilgiau jie išbūtų savo įprastinėje aplinkoje bei dalyvautų visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugas (priežiūros paslaugas) – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Pagalbos namuose skyrius teikia:

Pagalbos į namus paslaugas;

Dienos socialinę globą namuose;

Integralios pagalbos namuose paslaugas. 

 

Pagalba į namus teikiama:

1. Suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
2. Senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms. 

 

Pagalbos namuose paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose. 

 

Pagalbos į namus paslaugų kaina: pagalbos į namus paslaugas (iki 10 val. per savaitę) – 5,50 Eur (10,00 Lt) už 1 val. Savivaldybės tarybos nustatytas Paslaugų gavėjui skiriamų socialinių paslaugų mokėjimo dydis.

 

Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugų dydis: 16.1 pagalbos į namus: 16.1.1. asmeniui, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius (toliau – VRP) – nemokamai; 16.1.2. asmeniui, kurio pajamos nuo 2 iki 3 VRP – 10 proc. paslaugos kainos, bet ne daugiau kaip 5 procentai asmens pajamų per mėnesį; 16.1.3. asmeniui, kurio pajamos nuo 3 iki 3,5 VRP – 20 proc. paslaugos kainos,  16.1.4. asmeniui, kurio pajamos virš 3,5 VRP – 25 proc. paslaugos kainos. (žr. Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. TS-198 „Visagino savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialinės paslaugas tvarka“ su pakeitimu).

    

Kontaktiniai duomenys:

Socialinio darbo organizatorė Marina Makarevič

Socialinio darbo organizatorė Agnė Dobrianskienė

Socialinio darbo organizatorė Natalija Dolženko
Tel. (8 386) 70 409
Taikos pr. 13, Visaginas