į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  ru 
TEISINĖ INFORMACIJA » Teisės aktai

Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) direktoriaus įsakymai

 

Įsakymo data 

 Įsakymo Nr.  Įsakymo pavadinimas
2018-01-02 ĮV-3A Dėl VSPC gaunamos paramos ir jos panaudojimo įstaigoje komisijos sudarymo
2018-01-22 ĮV-8 Dėl VSPC darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto įsteigimo
2018-05-24 ĮV-37 Dėl VSPC asmenų prašymų, skundų pateikimo, nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo įstaigoje tvarkos patvirtinimo
2018-08-29 ĮV-62 Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašmas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį užimti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo
2018-11-30 ĮV-94 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-01-02 ĮV-2 Dėl VSPC veiklos plano 2019 m. patvirtinimo
2019-01-10 ĮV-7 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2019 m. sausio 2 d.
2019-02-04 ĮV-16 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2019 m. vasario 1 d.

2019-03-01

ĮV-19 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2019 m. kovo 1 d.
2019-07-01 ĮV-56 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2019 m. liepos 1 d.
2020-01-02 ĮV-2 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2020 m. sausio 1 d.
2020-01-31 ĮV-14 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2020 m. vasario 1 d.
2020-03-18 ĮV-35 Dėl VSPC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20 ĮV-37 Dėl VSPC darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarkos patvirtinimo
2020-03-23 ĮV-40 Dėl asmens, atsakingo už psichosocialinius darbo veiksnius, skyrimo
2020-03-24 ĮV-41 Dėl VSPC nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo
2020-03-24 ĮV-42 Dėl VSPC nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir jų registravimo tvarkos patvirtinimo
2020-03-31 ĮV-45 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo
2020-04-02 ĮV-46 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymo
2020-04-30 ĮV-58 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2020 m. gegužės 1 d.
2020-05-05 ĮV-60 Dėl VSPC paslaugų gavėjų teisių chartijos patvirtinimo
2020-05-06 ĮV-61 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymo
2020-05-14 ĮV-63 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymo
2020-05-19 ĮV-66 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymo
2020-06-05 ĮV-73 Dėl VSPC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos patvirtinimo
2020-06-17 ĮV-82 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2020 m. liepos 1 d.
2020-07-22 ĮV-97 Dėl VSPC etikos kodekso patvirtinimo
2020-07-22 ĮV-98 Dėl VSPC etikos ir gerovės užtikrinimo politikos patvirtinimo
2020-07-28 ĮV-105 Dėl VSPC Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos patvirtinimo
2020-10-23 ĮV-133 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo