Nakvynės namai

Nakvynės namų tikslas  socialinės rizikos asmenų, t. y. asmenų, grįžusių iš įkalinimo, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, benamių, elgetaujančių asmenų ir pan. socializacija ir integracija į visuomenę.

Nakvynės namų misija  padėti laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatinti juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą, teikti socialines paslaugas, konsultuoti, dirbti individualiai su kiekvienu klientu.

Teikiamos paslaugos:
– suteikiame laikiną gyvenamąjį būstą;
– teikiame informaciją ir konsultuojame;
– suteikiame moralinę ir psichologinę pagalbą;
– teikiame pagalbą atnaujinant ryšius su artimaisiais;
– organizuojame laisvalaikio praleidimą.

Bendradarbiaujame su:
– Visagino savivaldybe;
– Darbo birža;
– Visagino ligonine;
– Visagino pirminės sveikatos priežiūros centru;
– Jūsų šeimomis, giminėmis, artimaisiais;
– kitomis valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis.

Kontaktiniai duomenys:

Vyriausioji socialinė darbuotoja Marija Lukina

Tel. (8 386) 70 866
Taikos pr. 15D, Visaginas