Nakvynės namai

Nakvynės namų tikslas  socialinės rizikos asmenų, t. y. asmenų, grįžusių iš įkalinimo, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, benamių, elgetaujančių asmenų ir pan. socializacija ir integracija į visuomenę.

Nakvynės namų misija  padėti laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatinti juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą, teikti socialines paslaugas, konsultuoti, dirbti individualiai su kiekvienu klientu.

Teikiamos paslaugos:
– suteikiame laikiną gyvenamąjį būstą;
– teikiame informaciją ir konsultuojame;
– suteikiame moralinę ir psichologinę pagalbą;
– teikiame pagalbą atnaujinant ryšius su artimaisiais;
– organizuojame laisvalaikio praleidimą.

Bendradarbiaujame su:
– Visagino savivaldybe;
– Darbo birža;
– Visagino ligonine;
– Visagino pirminės sveikatos priežiūros centru;
– Jūsų šeimomis, giminėmis, artimaisiais;
– kitomis valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis.

Kontaktiniai duomenys:

Vyriausioji socialinė darbuotoja Marija Lukina

Tel. (8 386) 70 866
Taikos pr. 15D, Visaginas

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.