Eil. Nr. Teisės akto data  Teisės akto Nr. Teisės akto pavadinimas
1. 2022-04-10 ĮV-E-20 Dėl VSPC misijos, vizijos ir vertybių patvirtinimo
2. 2022-07-13 ĮV-E-63 Dėl VSPC kokybės politikos patvirtinimo
3. 2021-12-31 ĮV-124 Dėl VSPC veiklos plano 2022 m. patvirtinimo
4. 2022-04-27 ĮV-E-40 Dėl VSPC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos patvirtinimo
5. 2022-04-12 ĮV-E-29 Dėl VSPC personalo kompetencijų tobulinimo plano 2022 m. patvirtinimo
6. 2022-04-12 ĮV-E-30 Dėl VSPC intervizijų plano 2022 m. ir kvalifikacijos tobulinimo plano 2022 m. patvirtinimo
7. 2020-05-05 ĮV-60 Dėl VSPC paslaugų gavėjų teisių chartijos patvirtinimo
8. 2022-05-27 ĮV-E-50 Dėl VSPC asmenų prašymų, skundų pateikimo, nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo įstaigoje tvarkos patvirtinimo
9. 2020-07-22 ĮV-98 Dėl VSPC etikos ir gerovės užtikrinimo politikos patvirtinimo
10. 2022-04-27 ĮV-E-39 Dėl VSPC etikos kodekso patvirtinimo
11. 2022-04-01 ĮV-E-23 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo plano 2022 m. patvirtinimo
12. 2022-04-01 ĮV-E-21 Dėl VSPC darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo priemonių plano 2022 m. patvirtinimo
13. 2020-06-05 ĮV-73 Dėl VSPC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos patvirtinimo
14. 2020-10-23 ĮV-133 Dėl VSPC Globos skyriaus neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
15. 2021-01-25 ĮV-12 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašo patvirtinimo
16. 2020-10-06 ĮV-125 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų įgalinimo koncepcijos patvirtinimo
17. 2020-07-28 ĮV-105 Dėl VSPC Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos patvirtinimo
18. 2021-09-08 ĮV-83 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus individualaus socialinės globos plano (ISGP) sudarymo, peržiūrėjimo ir tikslinimo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo
19. 2021-02-24 ĮV-22 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir priedų patvirtinimo
20. 2021-02-24 ĮV-152 Dėl VSPC Nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistemos patvirtinimo
21. 2022-04-15 ĮV-E-32 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų gavėjų užimtumo veiklų 2022 m. plano patvirtinimo
22. 2020-11-26 ĮV-147 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus Partnerystės naudos vertinimo aprašo patvirtinimo
23. 2022-04-20 ĮVG-E-34 Dėl VSPC personalo skatinimo priemonės ir būdų patvirtinimo
24.

 

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.