Eil. Nr. Teisės akto data  Teisės akto Nr. Teisės akto pavadinimas
1. 2022-04-10 ĮV-E-20 Dėl VSPC misijos, vizijos ir vertybių patvirtinimo
2. 2022-07-13 ĮV-E-63 Dėl VSPC kokybės politikos patvirtinimo
3. 2021-12-31 ĮV-124 Dėl VSPC veiklos plano 2022 m. patvirtinimo
4. 2022-04-27 ĮV-E-40 Dėl VSPC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos patvirtinimo
5. 2022-04-12 ĮV-E-29 Dėl VSPC personalo kompetencijų tobulinimo plano 2022 m. patvirtinimo
6. 2022-04-12 ĮV-E-30 Dėl VSPC intervizijų plano 2022 m. ir kvalifikacijos tobulinimo plano 2022 m. patvirtinimo
7. 2020-05-05 ĮV-60 Dėl VSPC paslaugų gavėjų teisių chartijos patvirtinimo
8. 2022-05-27 ĮV-E-50 Dėl VSPC asmenų prašymų, skundų pateikimo, nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo įstaigoje tvarkos patvirtinimo
9. 2020-07-22 ĮV-98 Dėl VSPC etikos ir gerovės užtikrinimo politikos patvirtinimo
10. 2022-04-27 ĮV-E-39 Dėl VSPC etikos kodekso patvirtinimo
11. 2022-04-01 ĮV-E-23 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo plano 2022 m. patvirtinimo
12. 2022-04-01 ĮV-E-21 Dėl VSPC darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo priemonių plano 2022 m. patvirtinimo
13. 2020-06-05 ĮV-73 Dėl VSPC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos patvirtinimo
14. 2020-10-23 ĮV-133 Dėl VSPC Globos skyriaus neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
15. 2021-01-25 ĮV-12 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašo patvirtinimo
16. 2020-10-06 ĮV-125 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų įgalinimo koncepcijos patvirtinimo
17. 2020-07-28 ĮV-105 Dėl VSPC Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos patvirtinimo
18. 2021-09-08 ĮV-83 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus individualaus socialinės globos plano (ISGP) sudarymo, peržiūrėjimo ir tikslinimo procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo
19. 2021-02-24 ĮV-22 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir priedų patvirtinimo
20. 2021-02-24 ĮV-152 Dėl VSPC Nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistemos patvirtinimo
21. 2022-04-15 ĮV-E-32 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų gavėjų užimtumo veiklų 2022 m. plano patvirtinimo
22. 2020-11-26 ĮV-147 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus Partnerystės naudos vertinimo aprašo patvirtinimo
23. 2022-04-20 ĮVG-E-34 Dėl VSPC personalo skatinimo priemonės ir būdų patvirtinimo
24.