Kompensacinė technika

Techninės pagalbos priemonės

Kontaktiniai duomenys:
Visagino socialinių paslaugų centras
Taikos pr. 13, Visaginas
El. p. natalija.dolzenko@vspc.lt
tel. + 370 694 87274

Darbo laikas:
II – 12.45 – 16.45
IV – 12.45 – 15.45
V – 9.00 – 12.00

Išsamesnė informacija pateikiama čia.

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 • palydovo valdomi, universalaus tipo, aktyvaus tipo neįgaliųjų vežimėliai;
 • medinės, metalinės vaikščiojimo lazdelės;
 • vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių;
 • alkūniniai ramentai;
 • pažastiniai ramentai;
 • vaikščiojimo rėmai;
 • vaikštynės su ratukais;
 • vaikštynės su staliuku;
 • naktipuodžio kėdutės;
 • paaukštintos tualeto sėdynės;
 • vonios (dušo) kėdės;
 • vonios suoliukai;
 • vonios lentos;
 • darbo kėdutės (vaikams);
 • lovos staliukai (naudojami greta, virš arba ant lovos);
 • automatiškai arba rankomis reguliuojamos lovos (tik turintiems slaugos poreikį, neįgalumą arba visišką negalią);
 • čiužiniai praguloms išvengti;
 • pasėstai praguloms išvengti;
 • stovėjimo atramos (vaikams ir suaugusiems);
 • ritiniai (vaikams);
 • volai (vaikams);rankinės plokščiosios replės.

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS

 • asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
 • dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;
 • išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos);
 • pensininko pažymėjimą, neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.