Paslaugos

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas VSPC direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. ĮV-68.

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) teikiamų administracinių paslaugų sąrašas,  patvirtintas VSPC direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-E-25.

VSPC teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

VSPC paslaugų teikimo aprašymai:
1. Dienos socialinės globos namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 1); Prašymas
2. Transporto organizavimo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 2); Prašymas
3. Pagalbos į namus paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 3); Prašymas
4. Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 4); Prašymas
5. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 5); Prašymas
6. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 6); Prašymas
7. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 7); Prašymas
8. Laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 8); Prašymas
9. Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 9); Prašymas
10. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 10). Prašymas

11. Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 11). Prašymas

12. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimo aprašymas (Priedas Nr. 12). Prašymas

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.