Paslaugos

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas VSPC direktoriaus 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. ĮV-68.

Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) teikiamų administracinių paslaugų sąrašas,  patvirtintas VSPC direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-E-25.

VSPC teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

VSPC paslaugų teikimo aprašymai:
1. Dienos socialinės globos namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 1); Prašymas
2. Transporto organizavimo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 2); Prašymas
3. Pagalbos į namus paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 3); Prašymas
4. Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 4); Prašymas
5. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 5); Prašymas
6. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 6); Prašymas
7. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 7); Prašymas
8. Laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 8); Prašymas
9. Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 9); Prašymas
10. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 10). Prašymas

11. Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo aprašymas (Priedas Nr. 11). Prašymas

12. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimo aprašymas (Priedas Nr. 12). Prašymas