Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį.

Prevencines socialines paslaugas Visagino savivaldybėje teikia: Visagino socialinių paslaugų centras ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras

 Prevencinės socialinės paslaugos: potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, kompleksinės paslaugos šeima, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu.

 Visagino socialinių paslaugų centre teikiama  potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška.

Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą.

 Paslauga susideda iš:

– konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;

– veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;

– veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;

– pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus.

 Paslaugos gavėjai: asmenys ir šeimos.

 Teikimo vieta: asmens (šeimos) namuose, įstaigose, organizacijose, viešosiose erdvėse, viešuose renginiuose ir kt.

Prevencinės paslaugos teikiamos nemokamai.

Paslauga teikiama bendradarbiaujant su įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis įstaigomis, organizacijomis, vietos bendruomene, kitais suinteresuotais asmenimis.

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašas patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos2023 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. TS-27

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93  patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas.

Su prevencinių socialinių paslaugų atmintine galite susipažinti čia.