Paramos šeimai skyrius

Paramos šeimai skyriaus tikslas – vykdyti atvejo vadybą ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, teikti socialines paslaugas ir visokeriopą paramą šeimoms, siekiant šeimų stabilumo, jų gyvenimo darnos ir pilnatvės.

Atvejo vadyba – koordinuotos kompleksinės ir ilgalaikės pagalbos vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant įgalinti vaiko atstovus pagal įstatymą savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Paramos šeimai skyrius:

  • vykdo atvejo vadybą ir koordinuoja atvejo vadybos procesus;
  • nustato socialinių paslaugų poreikį šeimoms;
  • organizuoja, koordinuoja ir teikia socialines paslaugas asmens namuose ir institucijoje;
  • padeda šeimoms (vaikui) spręsti asmenines ir socialines problemas;
  • vykdo prevencinę veiklą siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms kilti šeimoje, bendruomenėje;
  • konsultuoja klientus jiems rūpimais klausimais;
  • palaiko ryšius su paslaugų gavėjų giminaičiais ir kitais artimaisiais, informuoja ir konsultuoja iškilusiais klausimais.

Skyriuje dirba atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis:

  • atvejo vadybininkai koordinuoja kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams organizavimą bei teikimą;
  • socialiniai darbuotojai dirba tiesioginį socialinį darbą su šeimomis ir vaikais, teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias arba specialiąsias socialines paslaugas.

Paramos šeimai skyriaus teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Kontaktiniai duomenys:

Vyriausioji atvejo vadybininkė Renata Šeibokienė
Tel. 8 616 29 762
Taikos pr. 13 (II aukštas), Visaginas

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.