Paramos šeimai skyrius

Paramos šeimai skyriaus tikslas – vykdyti atvejo vadybą ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, teikti socialines paslaugas ir visokeriopą paramą šeimoms, siekiant šeimų stabilumo, jų gyvenimo darnos ir pilnatvės.

Atvejo vadyba – koordinuotos kompleksinės ir ilgalaikės pagalbos vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant įgalinti vaiko atstovus pagal įstatymą savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Paramos šeimai skyrius:

  • vykdo atvejo vadybą ir koordinuoja atvejo vadybos procesus;
  • nustato socialinių paslaugų poreikį šeimoms;
  • organizuoja, koordinuoja ir teikia socialines paslaugas asmens namuose ir institucijoje;
  • padeda šeimoms (vaikui) spręsti asmenines ir socialines problemas;
  • vykdo prevencinę veiklą siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms kilti šeimoje, bendruomenėje;
  • konsultuoja klientus jiems rūpimais klausimais;
  • palaiko ryšius su paslaugų gavėjų giminaičiais ir kitais artimaisiais, informuoja ir konsultuoja iškilusiais klausimais.

Skyriuje dirba atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis:

  • atvejo vadybininkai koordinuoja kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams organizavimą bei teikimą;
  • socialiniai darbuotojai dirba tiesioginį socialinį darbą su šeimomis ir vaikais, teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias arba specialiąsias socialines paslaugas.

Paramos šeimai skyriaus teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Kontaktiniai duomenys:

Vyriausioji atvejo vadybininkė Renata Šeibokienė
Tel. 8 616 29 762
Taikos pr. 13 (II aukštas), Visaginas