Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) direktoriaus įsakymai

 

Įsakymo data   Įsakymo Nr.  Įsakymo pavadinimas
2018-01-02 ĮV-3A Dėl VSPC gaunamos paramos ir jos panaudojimo įstaigoje komisijos sudarymo
2018-01-22 ĮV-8 Dėl VSPC darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto įsteigimo
2018-05-24 ĮV-37 Dėl VSPC asmenų prašymų, skundų pateikimo, nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo įstaigoje tvarkos patvirtinimo
2018-08-29 ĮV-62 Dėl pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašmas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį užimti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo
2018-11-30 ĮV-94 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-01-02 ĮV-2 Dėl VSPC veiklos plano 2019 m. patvirtinimo
2019-01-10 ĮV-7 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2019 m. sausio 2 d.
2019-02-04 ĮV-16 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2019 m. vasario 1 d.
2019-03-01 ĮV-19 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2019 m. kovo 1 d.
2019-07-01 ĮV-56 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2019 m. liepos 1 d.
2020-01-02 ĮV-2 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2020 m. sausio 1 d.
2020-01-31 ĮV-14 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2020 m. vasario 1 d.
2020-03-18 Neteko galios Dėl VSPC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20 ĮV-37 Dėl VSPC darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarkos patvirtinimo
2020-03-23 ĮV-40 Dėl asmens, atsakingo už psichosocialinius darbo veiksnius, skyrimo
2020-03-24 ĮV-41 Dėl VSPC nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo
2020-03-24 ĮV-42 Dėl VSPC nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir jų registravimo tvarkos patvirtinimo
2020-03-31 ĮV-45 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo
2020-04-02 ĮV-46 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymo
2020-04-30 ĮV-58 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2020 m. gegužės 1 d.
2020-05-05 ĮV-60 Dėl VSPC paslaugų gavėjų teisių chartijos patvirtinimo
2020-05-06 ĮV-61 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymo
2020-05-14 ĮV-63 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymo
2020-05-19 ĮV-66 Dėl VSPC darbo karantino sąlygomis plano, patvirtinto VSPC direktoriaus 2020-03-31 įsakymu Nr. ĮV-45, papildymo
2020-06-05 ĮV-73 Dėl VSPC fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos patvirtinimo
2020-06-17 ĮV-82 Dėl VSPC darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo nuo 2020 m. liepos 1 d.
2020-07-22 ĮV-97 Dėl VSPC etikos kodekso patvirtinimo
2020-07-22 ĮV-98 Dėl VSPC etikos ir gerovės užtikrinimo politikos patvirtinimo
2020-07-28  ĮV-105 Dėl VSPC Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcijos patvirtinimo
2020-10-16 ĮV-131 Dėl VSPC pareigybių, dėl kurių skelbiamas ir rengiamas bei dėl kurių neskelbiamas konkursas, sąrašo patvirtinimo
2020-10-23  ĮV-133 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-10 ĮV-152
Dėl VSPC Nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistemos patvirtinimo
2020-12-16 ĮV-156
Dėl VSPC COVID-19 ligos (koronaviruso) prevencijos ir kontrolės priemonių tvarką nustačius COVID-19 ligos atvejį darbuotojui ar gyventojui patvirtinimo
2021-02-24 ĮV-22 įsak.
ĮV-22 priedai
Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus  paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir priedų patvirtinimo
2021-03-09 ĮV-26
Dėl VSPC Savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-05-27 ĮV-50
Dėl VSPC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos patvirtinimo
2021-07-19 ĮV-68
Dėl VSPC Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-01-24 IV-5 Dėl VSPC darbuotojų, atliekančių gyvybiškai svarbias funkcijas, sąrašo ir gyvybiškai svarbių funkcijų vykdymo plano patvirtinimo
2022-03-23 IV-18 Dėl VSPC teikiamų paslaugų 2021 m. kokybės vertinimo ir paslaugų kokybės vertinimo išvadų patvirtinimo
2022-04-01 IV-20 Dėl VSPC misijos, vizijos ir vertybių patvirtinimo
2022-04-01 IV-23 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo plano 2022 m. patvirtinimo
2022-04-04 IV-25 Dėl VSPC teikiamų administracinių paslaugų sąrašo patvirtinimo
2022-04-12 IV-29 Dėl VSPC personalo kompetencijų tobulinimo plano 2022 m. patvirtinimo
2022-04-15 IV-32 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų gavėjų užimtumo veiklų 2022 m. plano patvirtinimo
2022-04-20 IV-34 Dėl VSPC personalo skatinimo priemonės ir būdų patvirtinimo
2022-04-27 IV-39 Dėl VSPC etikos kodekso patvirtinimo
2022-04-27 IV-40 Dėl VSPC darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos patvirtinimo
2022-05-04 IV-42 Dėl VSPC 2022–2027 metų strateginio plano patvirtinimo
2022-05-23 IV-47 Dėl VSPC pareigybių sąrašo patvirtinimo nuo 2022-02-01
2022-05-25 IV-49 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų gavėjų lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-05-27 IV-50 Dėl VSPC asmenų prašymų, skundų pateikimo, nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo įstaigoje tvarkos patvirtinimo
2022-06-08 IV-55 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
2022-06-15 IV-56 Dėl VSPC socialinės atsakomybės kompetencijos patvirtinimo
2022-07-13 IV-63 Dėl VSPC kokybės politikos patvirtinimo
2022-07-14 IV-67 Dėl VSPC asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2022-07-15 IV-68 Dėl VSPC darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2022-10-12 IV-103 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojų neigiamo pobūdžio įvykių fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-10-13 IV-104 Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus asmens konkrečių poreikių vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-10-21 IV-108 Dėl VSPC interneto svetainės www.vspc.Lt naudojimo ir duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2022-11-16 IV-125 Dėl VSPC Vaikų dienos centro vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo
2022-12-16 IV-146 Dėl VSPC Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos patvirtinimo
2022-12-29 IV-163 Dėl VSPC Pagalbos namuose skyriaus atitikties socialinės globos normoms vertinimo / įsivertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-01-03 IV-7 Dėl VSPC pareigybių sąrašo patvirtinimo nuo 2023-01-01
2023-01-31 IV-21 Dėl VSPC vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir asmenų, atsakingų už vaizdo duomenų apsaugą, skyrimo
2023-03-15 IV-37 Dėl VSPC direktoriaus 2021-02-24 įsakymo Nr. ĮV-22 “Dėl VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir priedų patvirtinimo” 1 punkto pakeitimo
2023-05-25 IV-56 Dėl VSPC apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo politikos patvirtinimo
2023-06-22 IV-68 Dėl VSPC Intervizijos tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-07-05 IV-72 Dėl VSPC Pagalbos išskirtinais, kriziniais atvejais asmenims, kurie dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-09-20 IV-91 Dėl VSPC dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašo patvirtinimo