Su Visagino socialinių paslaugų centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka, patvirtinta Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ĮV-50, galite susipažinti čia.

Su Visagino socialinių paslaugų centro pareigybių, dėl kurių skelbiamas ir rengiamas konkursas Valstybės tarnautojų registro Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATARAS ir VATIS), ir pareigybių, dėl kurių konkursas neskelbiamas Valstybės tarnautojų registro Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATARAS ir VATIS), sąrašais galite supažinti čia. Sąrašai patvirtinti Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-131.