Korupcijos prevencija

INFORMAVIMO GALIMYBĖS DĖL VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KORUPCIJOS ATVEJŲ

Nelikime abejingi nusikalstamai veikai – kovokime su korupcija kartu!

Bendros pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes.

Savivaldybės gyventojams sudarytos sąlygos pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus:

Visagino savivaldybėje:

Administracijos direktorius, tel. Nr. (8 386) 31 551, Parko g. 14, Visaginas.

Visagino socialinių paslaugų centre:

Direktorius, tel. (8 386) 70 220, Taikos pr. 13, Visaginas, el. p. vspc@vspc.lt.

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Visagino socialinių paslaugų centras vadovaujasi šiais Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais įsakymais:

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2022/08/isakymas-1-nuline.pdf  DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2022/01/etikos-ir-antikorupcinio-elgesio-kodeksas.pdf DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO

 

  1. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2012 m.
  2. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2013 m.
  3. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2014 m.
  4. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2015 m.
  5. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2016 m.
  6. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2017 m.
  7. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2018 m.
  8. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2019 m.
  9. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2020 m.
  10. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2021 m.

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS