Korupcijos prevencija

INFORMAVIMO GALIMYBĖS DĖL VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KORUPCIJOS ATVEJŲ

Nelikime abejingi nusikalstamai veikai – kovokime su korupcija kartu!

Bendros pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes.

Atsakingas įstaigoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Paramos šeimai skyriaus vyriausioji atvejo vadybininkė Diana Zubrova, diana.zubrova@vspc.lt, Tel. Nr. 8 613 56258

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

 • Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino socialinių paslaugų centre ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
 • Centro direktorei Stanislavai Ostrouch, el. p. ostrouch@vspc.lt, Tel Nr. (8 386) 70 053
 • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
 • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu apsauga@visaginas.lt.
 • Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:(8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.
 • Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Informacija pranešėjams:https://visaginas.lt/praneseju-apsauga/5211

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Visagino socialinių paslaugų centras vadovaujasi šiais Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais įsakymais:

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2022/08/isakymas-1-nuline.pdf  DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2022/01/etikos-ir-antikorupcinio-elgesio-kodeksas.pdf DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO

2023-10-25 iki 2023-11-16 Visagino socialinių paslaugų centre atliktas anoniminė apklausa, siekiant nustatyti ir įvertinti darbuotojų bendrą požiūrį į korupciją, išsiaiškinti kiek plačiai paplitęs šis reiškinys įstaigoje, bei kokios darbuotojų patirtys ir santykis su korupcinio pobūdžio apraiškomis. Atliktas tyrimas padeda įvertinti darbuotojų nepakantumo korupcijos apraiškoms lygį.

Su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428).

 1. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2012 m.
 2. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2013 m.
 3. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2014 m.
 4. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2015 m.
 5. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2016 m.
 6. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2017 m.
 7. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2018 m.
 8. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2019 m.
 9. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2020 m.
 10. VSPC Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2021 m.

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.