Finansinės ataskaitos už 2022 m.:

1. Aiškinamasis raštas prie 2022 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d.  duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

6. Pinigų stautų ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

 

Finansinės ataskaitos už 2021 m.:

1. Aiškinamasis raštas prie 2021 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d.  duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

6. Pinigų stautų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Finansinės ataskaitos už 2020 m.:

1. Aiškinamasis raštas prie 2020 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.  duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Pinigų stautų ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Finansinės ataskaitos už 2019 m.:

1. Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Pinigų stautų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Finansinės ataskaitos už 2018 m.:

1. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Pinigų stautų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Finansinės ataskaitos už 2017 m.:

1. Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Pinigų stautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Finansinės ataskaitos už 2016 m.:

1. Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

5. Pinigų stautų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Finansinės ataskaitos už 2015 metus:

1. Aiškinamasis raštas prie 2015 metų finansinės būklės ataskaitos.

2. Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

5. Finansavimo sumų likučiai 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

6. Trumpalaikės mokėtinos sumos 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.