Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas Nr. XIV-169, kuriuo reglamentuojamas pagalbos teikimas nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims.

Įstatymu į nacionalinę teisę perkeltos 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, nuostatos, ir sudarytos prielaidos sukurti aiškią ir sklandžiai veikiančią pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sistemą Lietuvos Respublikoje.

Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą (informaciją, konsultacijas ir (ar) paslaugas), atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl įvykdytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį.

Įstatymo nuostatos bus taikomos visiems nukentėjusiems asmenims, neišskiriant jų pagal nusikaltimų rūšis. Įstatyme apibrėžta pagalba nukentėjusiems asmenims bus teikiama nemokamai bei neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo ar jo teisėtas atstovas pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė.

Išsamesnę infomaciją rasite čia.

NEMOKAMA IR KONFIDENCIALI PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMA PAGALBA IŠSKIRTINIAIS, KRIZINIAIS ATVEJAIS ASMENIMS, KURIE DĖL NEGALIOS AR SUNKIOS SVEIKATOS BŪKLĖS NEGALI LIKTI NAMUOSE BE ARTIMŲJŲ PAGALBOS

Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC) organizuoja pagalbą išskirtiniais, kriziniais atvejais asmenims, kurie dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, kai artimieji, kiti prižiūrintys asmenys dėl krizinės situacijos (stacionarizavimo sveikatos priežiūros įstaigoje ar dėl kitų aplinkybių) negali tam tikrą laiką pasirūpinti pagalbos reikalingu asmeniu.

– Esant krizinei situacijai, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, kitų institucijų, įstaigų atstovai, artimieji, globėjai (rūpintojai), neįgaliojo aprūpintojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys gali skambinti telefonu 8 665 30653,  24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ir informuoti apie situaciją.

  • Jei, atsižvelgus į gautą informaciją, asmuo gali be nuolatinės pagalbos būti vienas namuose, VSPC specialistų organizuojamas socialinių paslaugų teikimas namuose, jei asmuo dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, organizuojamas šio asmens atvežimas į socialinių paslaugų įstaigą.

Informuojame, kad paslauga teikiama išskirtinai esant tik krizinei situacijai, kai namuose slaugomas ar prižiūrimas asmuo neturi artimųjų, ar kitų bendruomenės narių (kaimynų) , kurie galėtų juo laikinai pasirūpinti.

 https://tm.lrv.lt/lt/nukentejusiems-nuo-nusikaltimu/

https://kalejimai.lrv.lt/lt/nemokama-ir-konfidenciali-pagalba-nukentejusiems-nuo-nusikalstamu-ve

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.