Su Visagino socialinių paslaugų centro Vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis VSPC direktoriaus 2018-12-31 įsakymu Nr. ĮV-103, galite susipažinti čia.