Informuojame, kad Visagino socialinių paslaugų centro darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi tokia tvarka: vardas.pavardė@vspc.lt (nevartojant lietuviškų raidžių).

Pareigos Vardas, pavardė Kab. Nr. Elektroninis paštas Telefonas
Direktorė Stanislava Ostrouch 1 stanislava.ostrouch@vspc.lt (+370 386) 70 220
Pavaduotoja socialiniams reikalams Lina Cicėnienė 10 lina.ciceniene@vspc.lt (+370 386) 70 603

+370 610 78 093

Raštinės administratorė Neringa Nešukaitytė 1 vspc@vspc.lt

neringa.nesukaityte@vspc.lt

(+370 386) 70 053
Vyriausioji buhalterė Anastasija Lapunia 5 anastasija.lapunia@vspc.lt (+370 386) 75 343
Buhalterė Rima Raščiūtė 5 rima.rasciute@vspc.lt (+370 386) 75 343
Ūkio padalinio vadovė Tatjana Korobova 3 tatjana.korobova@vspc.lt (+370 386) 74 220
Vyriausioji atvejo vadybininkė Diana Zubrova 6 diana.zubrova@vspc.lt +370 613 56 258
Savarankiško gyvenimo namų vyr. socialinė darbuotoja Gitana Liaudanskienė Taikos pr. 20A gitana.liaudanskiene@vspc.lt +370 620 15 943
Globos sk. vyr. socialinė darbuotoja Taida Kringelienė 24 taida.kringelienė@vspc.lt (+370 386) 71 520
Bendruomenės sk. socialinė darbuotoja Anžela Pečionkina Vilties g. 1 anzela.pecionkina@vspc.lt +370 612 63 358
Vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Skirmantė Žigaitė Vilties g. 5 vdcentras@vspc.lt +370 671 25 915
Nakvynės namų vyr. socialinė darbuotoja Svetlana Tamulevičienė Taikos pr. 15D svetlana.tamuleviciene@vspc.lt (+370 386) 70 866
Pagalbos namuose sk. vyr. socialinė darbuotoja Natalija Liubuškina 11 natalija.liubuskina@vspc.lt (+370 386) 70 409

 

Skyriaus pavadinimas Kontaktai
Paramos šeimai skyrius (atvejo vadybininkai ir socialiniai darbuotojai darbui su šeima) KONTAKTAI
Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius KONTAKTAI
Bendruomenės skyrius KONTAKTAI
Pagalbos namuose skyrius KONTAKTAI
Nakvynės namai KONTAKTAI
Savarankiško gyvenimo namai KONTAKTAI
Aptarnaujantis personalas KONTAKTAI

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.