Savarankiško gyvenimo namai

Savarankiško gyvenimo namų veiklos tikslas:

Teikti apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas Visagino savivaldybės iš dalies nesavarankiškiems senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems asmenims su fizine (judėjimo, regos, klausos) ir (ar) kompleksine negalia, kuriems nereikalinga nuolatinė, intensyvi priežiūra, ir jie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ar kuriems socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka.

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas sudaro šios socialinės priežiūros paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.) ir kitos paslaugos, reikalingos asmens savarankiškumui užtikrinti. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

Su Visagino socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namų paslaugų teikimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Dėl Visagino socialinių pas laugų centro Savarankiško gyvenimo namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis galite susipažinti čia.

 

Kontaktiniai duomenys:
Vyriausioji socialinė darbuotoja Gitana Liaudanskienė
Tel. 8 620 15 943
Taikos pr. 20A, Visaginas