Laisvos darbo vietos Visagino socialinių paslaugų centre (VSPC)

 

Eil. Nr. Konkurso pavadinimas Galioja iki
1. VSPC Vaikų dienos centro (Vilties g. 5, Visaginas) užimtumo specialistas (-ė). 0,5 etato 2020-11-03
2. VSPC Bendruomenės skyriaus užimtumo specialistas (-ė). 0,5 etato 2020-12-04
3. VSPC Savarankiško gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas (-ja), 1 etatas 2021-11-18
4. VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas (-ja) darbui su šeima, 1 etatas 2022-04-25
5. VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas (-ja) darbui su šeima, 1 etatas 2022-10-06
6. VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas (-ja) darbui su šeima, 1 etatas 2022-12-26
7. VSPC Bendruomenės skyriaus užimtumo specialistas (-ė). 0,5 etato 2023-02-07