Laisvos darbo vietos Visagino socialinių paslaugų centre (VSPC)

 

Eil. Nr. Konkurso pavadinimas Galioja iki
1. VSPC Vaikų dienos centro (Vilties g. 5, Visaginas) užimtumo specialistas (-ė). 0,5 etato 2020-11-03
2. VSPC Bendruomenės skyriaus užimtumo specialistas (-ė). 0,5 etato 2020-12-04
3. VSPC Savarankiško gyvenimo namų vyriausiasis socialinis darbuotojas (-ja), 1 etatas 2021-11-18
4. VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas (-ja) darbui su šeima, 1 etatas 2022-04-25
5. VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas (-ja) darbui su šeima, 1 etatas 2022-10-06
6. VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas (-ja) darbui su šeima, 1 etatas 2022-12-26
7. VSPC Bendruomenės skyriaus užimtumo specialistas (-ė). 0,5 etato 2023-02-07
8. VSPC Pagalbos namuose slyriaus individualios priežiūros darbuotojas (-a), 1 etatas. 2023-06-09
9. VSPC direktoriaus pavaduotojas (-a) socialiniams reikalams, 1 etatas, terminuota 2023-07-28
10. VSPC Nakvynės namų vyriausiasis socialinis darbuotojas (-a), 1 etatas 2023-09-19
11. VSPC Bendruomenės skyriaus užimtumo specialistas (-ė). 0,25 etato 2024-03-21
12. VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus kineziterapeutas (-ė), 0,75 etato 2024-03-22
13. VSPC vyriausiasis buhalteris (-ė), 1 etatas 2024-05-21

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.