KOVOS SU KORUPCIJA ATMINTINĖ

Nelikime abejingi nusikalstamai veikai – kovokime su korupcija kartu! Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

 

Kas yra korupcija?

Korupcija yra bet koks asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Dažniausiai pasitaikančios korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas ir kt..

Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.

Kas gali kreiptis?

Kreiptis gali kiekvienas asmuo, kuris mano, kad jo atžvilgiu yra atliekami neteisėti veiksmai, susiję su korupcija. Svarbu, jog asmuo:

nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
nebandytų patys rinkti įrodymų, atlikti tyrimo;
išgirdę ar pamatę tai, kas, asmens manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.

Kaip kreiptis?

Kreiptis galima pareiškimu, skundu, prašymu, pasiūlymu, pranešimu raštu arba žodžiu. Informacinio pobūdžio pranešimai gali būti perduodami elektroniniu paštu arba telefonu.

Kreipiantis raštu būtina nurodyti: vardą, pavardę ir tikslų gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį. Dokumentas turi būti parašytas tvarkingai ir įskaitomai, pasirašytas jį rašiusio asmens. Pareiškime turi būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti pareiškėjui žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys ir duomenys apie juos.

Kur kreiptis?

Apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus galima pranešti:

Visagino savivaldybė, Parko g. 14, Visaginas.

Kontaktiniai duomenys: Virginijus Andrius Bukauskas, administracijos direktorius, tel. (8 386) 31 551, el. p. direktorius@visaginas.lt

Visagino socialinių paslaugų centras, Taikos pr. 13, Visaginas.

Kontaktiniai duomenys: Stanislava Ostrouch, direktorė, tel. (8 386) 70 220, el. p. vspc@vspc.lt

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (A. Jakšto g. 6, Vilnius):

„Karštąją linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333
El. paštu:  pranesk@stt.lt
STT svetainėje paliekant pranešimą.

_____________