Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras yra Visagino socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, esantis adresu Vilties g. 5, Visaginas. Oficialiai padalinys savo duris atvėrė 2016 m. balandžio 6 d.

Vaikų dienos centras teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padedant vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Paslauga yra teikiama nemokamai mokyklinio amžiaus vaikams ištisus metus, pateikus tėvų ar kitų oficialių vaiko atstovų pagal įstatymą prašymą tiesiogiai atvykus į Vaikų dienos centrą.

Paslauga teikiama kiekvieną darbo dieną, 9.00 – 18.00 val. bei visą moksleivių atostogų laiką.

Vaikų dienos centro uždaviniai:

  • užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
  • sukuriame sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti Vaikų dienos centro veiklose;
  • ugdome santykių šeimoje kultūrą, skatinant šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą;

Vaikų dienos centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • teikia akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);
  • teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;
  • formuoja maisto ruošos įgūdžius;
  • teikia socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą ir mokymosi atostogų laikotarpiais bei vasarą.

Turime sąlygas visaverčiam asmenybės vystymui. Erdvę, pritaikytą turiningam ir saugiam vaikų laisvalaikio praleidimui bei asmeninių įgūdžių ugdymui ( kompiuterinė klasė, sporto salė; valgomasis ).

Kontaktiniai duomenys:
Vyriausioji socialinė darbuotoja Skirma Žigaitė
Tel. 8 671 25 915
Vilties g. 5, Visaginas