Paskatintų ir apdovanotų
VSPC darbuotojų
skaičius
Skatinimo ar apdovanojimo priežastis
6 (2021 m.) Mero padėkos raštas už ilgametį nuoširdų darbą
6 (2021 m.) Administracijos direktoriaus padėkos raštas už ilgametį nuoširdų darbą
2 (2021 m.) VSPC direktoriaus padėkos raštas už ilgametį nuoširdų darbą
4 (2022 m.) Mero padėkos raštas už atsakingą, nuoširdų ir profesionalų darbą, teikiant paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams
3 (2022 m.) Administracijos direktoriaus padėkos raštas už kruopštų, nuoširdų, atsakingą darbą, teikiant socialines paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims
7 (2023 m.) Mero padėkos raštai už nepriekaištingą darbą socialinio darbo srityje,   atsakingumą, darbštumą ir nuoširdumą
10 (2023 m.) VSPC direktoriaus padėkos raštai už atsidavimą kilniam ir atsakingam darbui, už gerumą ir rūpestį tais, kam to reikia labiausiai

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.