Paskatintų ir apdovanotų
VSPC darbuotojų
skaičius
Skatinimo ar apdovanojimo priežastis
6 Mero padėkos raštas už ilgametį nuoširdų darbą
6 Administracijos direktoriaus padėkos raštas už ilgametį nuoširdų darbą
2 VSPC direktoriaus padėkos raštas už ilgametį nuoširdų darbą