Pagalbos namuose skyrius

Pagalbos namuose skyriaus tikslas – sudaryti sąlygas ir galimybę pagalbos reikalingiems žmonėms išspręsti iškilusias socialines problemas, gyventi pilnavertį gyvenimą namuose, tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, palaikant ryšius su šeima, artimaisiais ir bendruomene bei išvengiant specialiųjų socialinių paslaugų teikimo.

Paslaugos teikiamos asmenų namuose, kad kuo ilgiau jie išbūtų savo įprastinėje aplinkoje bei dalyvautų visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugas (priežiūros paslaugas) – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos namuose skyrius teikia:

Pagalbos į namus paslaugas;

Dienos socialinę globą namuose;

Integralios pagalbos namuose paslaugas.

Pagalba į namus teikiama:

1. Suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
2. Senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.

Pagalbos namuose paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.

Kontaktiniai duomenys:

Vyriausioji socialinė darbuotoja Agnė Dobrianskienė

Socialinio darbo organizatorė Marina Makarevič

Socialinio darbo organizatorė Natalija Dolženko

Tel. (8 386) 70 409
Taikos pr. 13, Visaginas

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.