Su Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, reglamentuojančiais Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) teikiamų socialinių paslaugų kainas/įkainius, galite susipažinti žemiau.

Eil. Nr. Data Numeris Pavadinimas
1. 2022-02-18 TS-18 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo”
2. 2022-03-31 TS-55 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl biudžetinės įstaigos VSPC teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo”
3. 2022-08-26 TS-153 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl biudžetinės įstaigos VSPC teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo” pakeitimo