Su Visagino savivaldybės tarybos sprendimais ir/ar Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) teisės aktais, reglamentuojančiais VSPC teikiamų socialinių paslaugų kainas/įkainius, galite susipažinti žemiau.

Eil. Nr. Data Numeris Pavadinimas
1. 2022-03-31 TS-55 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl biudžetinės įstaigos VSPC teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo”
2. 2022-08-26 TS-153 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl biudžetinės įstaigos VSPC teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo” pakeitimo
3. 2022-09-29 TS-176 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo“ pakeitimo
4. 2022-10-03 ĮV-E-98 VSPC direktoriaus įsakymas “Dėl VSPC teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo nuo 2022-10-01”