Su Visagino savivaldybės tarybos sprendimais ir/ar Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) teisės aktais, reglamentuojančiais VSPC teikiamų socialinių paslaugų kainas/įkainius, galite susipažinti žemiau.

Eil. Nr. Data Numeris Pavadinimas
1. 2022-03-31 TS-55 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl biudžetinės įstaigos VSPC teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo”
2. 2022-08-26 TS-153 Visagino savivaldybės tarybos sprendimas “Dėl biudžetinės įstaigos VSPC teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo” pakeitimo
3. 2022-09-29 TS-176 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo“ pakeitimo
4. 2022-10-03 ĮV-E-98 VSPC direktoriaus įsakymas “Dėl VSPC teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo nuo 2022-10-01”
5. 2022-12-22 TS-227 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-18 “Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo” pakeitimo
6. 2022-12-30 ĮV-E-165 Dėl VSPC teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo nuo 2023-01-01
7. 2023-04-14 TS-105 Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-18 “Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo” pakeitimo
8. 2023-05-29 ĮV-E-57 Dėl VSPC teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo nuo 2023-04-01
9. 2024-01-26 TS-6 Visagino savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 26 d. Nr. TS-6 sprendimas „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-18 „Dėl socialinių paslaugų kainų suderinimo“ pakeitimo“
10. 2024-01-29 ĮV-E-23 Dėl VSPC teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo nuo 2024-02-01

 

 

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.