Visagino socialinių paslaugų centro pareigybių sąrašas, patvirtintas Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-E-48.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės aprašymas
Administracija
1. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Pareigybės aprašymas
2. Ūkio padalinio vadovas Pareigybės aprašymas
3. Vyriausiasis buhalteris Pareigybės aprašymas
4. Raštinės administratorius Pareigybės aprašymas
5. Buhalteris Pareigybės aprašymas
Aptarnaujantis personalas
6. Valytojas Pareigybės aprašymas
7. Kiemsargis Pareigybės aprašymas
8. Dailidė Pareigybės aprašymas
9. Santechnikas Pareigybės aprašymas
10. Elektrikas Pareigybės aprašymas
11. Pagalbinis darbininkas Pareigybės aprašymas
Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius
12. Vyriausiasis socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
13. Socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
14. Bendrosios praktikos slaugytojas Pareigybės aprašymas
15. Psichologas Pareigybės aprašymas
16. Užimtumo specialistas Pareigybės aprašymas
17. Slaugytojo padėjėjas Pareigybės aprašymas
18. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
19. Kineziterapeutas Pareigybės aprašymas
Pagalbos namuose skyrius
20. Vyriausiasis socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
21. Socialinio darbo organizatorius Pareigybės aprašymas
22. Socialinis darbuotojas dienos socialinei globai Pareigybės aprašymas
23. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
24. Kineziterapeutas Pareigybės aprašymas
Nakvynės namai
25. Vyriausiasis socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
26. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
Bendruomenės skyrius
27. Socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
28. Socialinis darbuotojas, atsakingas už techninės pagalbos priemonių aprūpinimą Pareigybės aprašymas
29. Užimtumo specialistas Pareigybės aprašymas
30. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
Paramos šeimai skyrius
31. Vyriausiasis atvejo vadybininkas Pareigybės aprašymas
32. Atvejo vadybininkas Pareigybės aprašymas
33. Socialinis darbuotojas darbui su šeima Pareigybės aprašymas
34. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
Vaikų dienos centras
35. Socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
36. Užimtumo specialistas Pareigybės aprašymas
Savarankiško gyvenimo namai
37. Vyriausiasis socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
38. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas