Visagino socialinių paslaugų centro pareigybių sąrašas, patvirtintas Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2024 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-E-1

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės aprašymas
Administracija
1. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams Pareigybės aprašymas
2. Ūkio padalinio vadovas Pareigybės aprašymas
3. Vyriausiasis buhalteris Pareigybės aprašymas
4. Raštinės administratorius Pareigybės aprašymas
5. Buhalteris Pareigybės aprašymas
Aptarnaujantis personalas
6. Valytojas Pareigybės aprašymas
7. Kiemsargis Pareigybės aprašymas
8. Dailidė Pareigybės aprašymas
9. Santechnikas Pareigybės aprašymas
10. Elektrikas Pareigybės aprašymas
11. Pagalbinis darbininkas Pareigybės aprašymas
Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyrius
12. Vyriausiasis socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
13. Socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
14. Bendrosios praktikos slaugytojas Pareigybės aprašymas
15. Psichologas Pareigybės aprašymas
16. Užimtumo specialistas Pareigybės aprašymas
17. Slaugytojo padėjėjas Pareigybės aprašymas
18. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
19. Kineziterapeutas Pareigybės aprašymas
Pagalbos namuose skyrius
20. Vyriausiasis socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
21. Socialinio darbo organizatorius Pareigybės aprašymas
22. Socialinis darbuotojas dienos socialinei globai Pareigybės aprašymas
23. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
Nakvynės namai
24. Vyriausiasis socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
25. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
Bendruomenės skyrius
26. Socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
27. Socialinis darbuotojas, atsakingas už techninės pagalbos priemonių aprūpinimą Pareigybės aprašymas
28. Užimtumo specialistas Pareigybės aprašymas
29. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
Paramos šeimai skyrius
30. Vyriausiasis atvejo vadybininkas Pareigybės aprašymas
31. Atvejo vadybininkas Pareigybės aprašymas
32. Socialinis darbuotojas darbui su šeima Pareigybės aprašymas
33. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas
Vaikų dienos centras
34. Socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
35. Užimtumo specialistas Pareigybės aprašymas
Savarankiško gyvenimo namai
36. Vyriausiasis socialinis darbuotojas Pareigybės aprašymas
37. Individualios priežiūros darbuotojas Pareigybės aprašymas

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.