Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) direktorė

STANISLAVA OSTROUCH

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimimo data: 1955-02-18
Gimimo vieta: Vilnius
Išsilavinimas – aukštasis.
Šeiminė padėtis – ištekėjusi; dukra – teisininkė, vyras – inžinierius.

1972 m. baigiau vidurinę mokyklą.
Keletą metų dirbau gamyklos „Elfa“ kanceliarijoje.
Nuo 1974 m. iki 1979 m. mokiausi Minsko užsienio kalbų pedagoginiame institute, įgijau vokiečių ir anglų kalbų mokytojo specialybę.
1979 m. pradėjau dirbti vokiečių kalbos mokytoja Švenčionių 2-oje vidurinėje mokykloje.
1980–1984 m. dirbau Švenčionėlių 2-oje vidurinėje mokykloje, nes ten tuo metu gyveno mano šeima.
1984 m. atvažiavau į Visaginą, pradėjau dirbti 1-oje vidurinėje mokykloje vokiečių ir lietuvių kalbų mokytoja. Šeima įsikūrė Visagine.
Aktyviai dalyvavau mokyklos visuomeniniame gyvenime – buvau išrinkta mokyklos profesinės sąjungos pirmininke.
1989 m. po „Ateities“ vidurinės mokyklos atidarymo buvau paskirta dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1992 m. tapau „Ateities“ vidurinės mokyklos direktore.
„Ateities“ vidurinės mokykloje dirbau 16 metų iki 2005 m. rugpjūčio 8 dienos, iki mokyklos reorganizavimo į Draugystės vid. mokyklą.
Nuo 2006 m. iki 2012 m. dirbau Visagino vaikų kūrybos namuose Ugdymo ir metodinio skyriaus vedėja.
Nuo 2012 m. vasario mėn. vykdau Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas.
Aktyviai dalyvauju Visagino viešajame gyvenime: buvau išrinkta į Visagino savivaldybės tarybą ir aktyviai dalyvavau jos veikloje dvi kadencijas nuo 1997 m. iki 2003 m.
Pomėgiai – kelionės, suvenyrinių lėkščių ir knygų apie užsienio šalis kolekcionavimas, mezgimas, darbai sode.

Su VSPC direktoriaus pareigybės aprašymu, galite susipažinti čia.

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.