Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) direktorė

STANISLAVA OSTROUCH

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimimo data: 1955-02-18
Gimimo vieta: Vilnius
Išsilavinimas – aukštasis.
Šeiminė padėtis – ištekėjusi; dukra – teisininkė, vyras – inžinierius.

1972 m. baigiau vidurinę mokyklą.
Keletą metų dirbau gamyklos „Elfa“ kanceliarijoje.
Nuo 1974 m. iki 1979 m. mokiausi Minsko užsienio kalbų pedagoginiame institute, įgijau vokiečių ir anglų kalbų mokytojo specialybę.
1979 m. pradėjau dirbti vokiečių kalbos mokytoja Švenčionių 2-oje vidurinėje mokykloje.
1980–1984 m. dirbau Švenčionėlių 2-oje vidurinėje mokykloje, nes ten tuo metu gyveno mano šeima.
1984 m. atvažiavau į Visaginą, pradėjau dirbti 1-oje vidurinėje mokykloje vokiečių ir lietuvių kalbų mokytoja. Šeima įsikūrė Visagine.
Aktyviai dalyvavau mokyklos visuomeniniame gyvenime – buvau išrinkta mokyklos profesinės sąjungos pirmininke.
1989 m. po „Ateities“ vidurinės mokyklos atidarymo buvau paskirta dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1992 m. tapau „Ateities“ vidurinės mokyklos direktore.
„Ateities“ vidurinės mokykloje dirbau 16 metų iki 2005 m. rugpjūčio 8 dienos, iki mokyklos reorganizavimo į Draugystės vid. mokyklą.
Nuo 2006 m. iki 2012 m. dirbau Visagino vaikų kūrybos namuose Ugdymo ir metodinio skyriaus vedėja.
Nuo 2012 m. vasario mėn. vykdau Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas.
Aktyviai dalyvauju Visagino viešajame gyvenime: buvau išrinkta į Visagino savivaldybės tarybą ir aktyviai dalyvavau jos veikloje dvi kadencijas nuo 1997 m. iki 2003 m.
Pomėgiai – kelionės, suvenyrinių lėkščių ir knygų apie užsienio šalis kolekcionavimas, mezgimas, darbai sode.

Su VSPC direktoriaus pareigybės aprašymu, galite susipažinti čia.