Visagino socialinių paslaugų centro Dvišalė taryba

2020 m. birželio 10 d. Visagino socialinių paslaugų centre (toliau – VSPC) sudaryta VSPC Dvišalė taryba – tai Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi (toliau – Sutartis) nustatyta tvarka steigiama socialinių paslaugų įstaigose, kurioje veikia Sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos ar jų padaliniai lygmens socialinės partnerystės institucija. Su VSPC Dvišalės tarybos nuostatis, patvirtintais, VSPC direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymu, galite susipažinti čia – IV-75.

VSPC Dvišalę tarybą sudaro dvi šalys VSPC atstovai ir VSPC Profesinės sąjungos atstovai. VSPC Dvišalės tarybos atstovai:

Stanislava Ostrouch, VSPC direktorė;
Lina Cicėnienė, VSPC direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;
Taida Kringelienė, VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja;
Tatjana Korobova, VSPC Ūkio padalinio vadovė.

VSPC Profesinės sąjungos Dvišalės tarybos atstovai:

Rasa Nastajienė, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima, VSPC Profesinės sąjungos pirmininkė;
Marina Makarevič, VSPC Pagalbos namuose skyriaus socialinio darbo organizatorė, VSPC Profesinės sąjungos narė;
Violeta Juodkaitė, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima, VSPC Profesinės sąjungos narė;
Ingrida Daubarienė, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima, VSPC Profesinės sąjungos narė.

 

Visagino socialinių paslaugų centro Darbo taryba

 VSPC sudaryta VSPC Darbo taryba, kuri išrinkta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu.

VSPC Darbo tarybą sudaro:

Tatjana Korobova, VSPC Ūkio padalinio vadovė, VSPC Darbo tarybos pirmininkė;

Jelena Seledcova, Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus psichologė, VSPC Darbo tarybos narė;

Anžela Pečionkina, Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus socialinė darbuotoja, VSPC Darbo tarybos narė;

Natalija Dolženko, Pagalbos namuose skyriaus socialinio darbo organizatorė, VSPC Darbo tarybos narė;

Jelena Čebatoriūnienė, Pagalbos namuose skyriaus socialinio darbuotojo padėjėja, VSPC Darbo tarybos narė.

 

Visagino socialinių paslaugų centro Profesinė sąjunga

VSPC veikia VSPC Profesinė sąjunga.

VSPC Profesinės sąjungos pirmininkė – Rasa Nastajienė, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima. 2022 m. spalio 11 d. duomenimis, VSPC Profesinės sąjungos nrių skaičius – 30.