Visagino socialinių paslaugų centre įsteigta Dvišalė taryba

2020 m. birželio 10 d. Visagino socialinių paslaugų centre (toliau – VSPC) sudaryta VSPC Dvišalė taryba – tai Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi (toliau – Sutartis) nustatyta tvarka steigiama socialinių paslaugų įstaigose, kurioje veikia Sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos ar jų padaliniai lygmens socialinės partnerystės institucija.

VSPC Dvišalę tarybą sudaro dvi šalys VSPC atstovai ir VSPC Profesinės sąjungos atstovai. VSPC Dvišalės tarybos atstovai:

Stanislava Ostrouch, VSPC direktorė;
Galina Orlova, VSPC direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;
Taida Kringelienė, VSPC Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja;
Agnė Dobrianskienė, VSPC Pagalbos namuose skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja.

VSPC Profesinės sąjungos Dvišalės tarybos atstovai:

Rasa Nastajienė, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima, VSPC Profesinės sąjungos pirmininkė;
Marina Makarevič, VSPC Pagalbos namuose skyriaus socialinio darbo organizatorė, VSPC Profesinės sąjungos narė;
Oksana Jermakova, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima, VSPC Profesinės sąjungos narė;
Ingrida Daubarienė, VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima, VSPC Profesinės sąjungos narė.


2020 m. birželio 11 d.
įvyko pirmasis VSPC Dvišalės tarybos posėdis, kurio metu buvo aptarti Tarybos nuostatai ir išrinktas sekretorius. Ingrida Daubarienė paskirta vykdyti sekretoriaus funkcijas. Posėdžio metu svarstyta Tarybos darbo tvarka, siekiant perduoti informaciją konstruktyviai. Aptartas VSPC žmogiškųjų išteklių perskirstymas, siekiant taupiai panaudoti biudžeto lėšas ir patenkinti paslaugų gavėjų (žmonių su visiška negalia) poreikius ir sudaryti galimybę socialinės globos paslaugas namuose gauti bei pritraukti daugiau specialiųjų lėšų ir valstybės dotacijų, siekiant papildyti biudžetą. Tarybos posėdžio metu buvo perduota informacija apie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtas lėšas – 30669,66 Eur VSPC darbuotojams. Lėšos skirtos išmokėti vienkartines premijas VSPC darbuotojams, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su paslaugų gavėjais teikiant socialines paslaugas COVID-19 viruso pandemijos metu.