Su Visagino socialinių paslaugų centro darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarka, patvirtinta Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. ĮV-37, galite susipažinti čia.

Dėl asmens, atsakingo už psichosocialinius darbo veiksnius, skyrimo, patvirtinto Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ĮV-40

Su Visagino socialinių paslaugų centro nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarka, patvirtinta Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. ĮV-41, galite susipažinti čia.

Su  Visagino socialinių paslaugų centro nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir jų registravimo tvarka, patvirtinta Visagino socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. ĮV-42, galite susipažinti čia.