Apie mus

Visagino socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialines paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Visagino socialinių paslaugų centras teikia šias paslaugas:

Bendrąsias socialines paslaugas:

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas
 • Aprūpinimas būtinaisiais drabužiais ir avalynė
 • Maitinimo organizavimas
 • Transporto organizavimas
 • Sociokultūrinės paslaugos

Socialines priežiūros paslaugos:

 • Pagalba į namus
 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
 • Laikinas apnakvindinimas
 • Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialines globos paslaugos:

 • Dienos socialinė globa
 • Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga)
 • Trumpalaikė socialinė globa
 • Ilgalaikė socialinė globa