Bendradarbiaukime šeimos gerovės labui


Tradiciškai pirmąjį liepos savaitgalį Lietuvoje minima Globėjų diena. Siekiant atkreipti dėmesį į vaikų globą ir globėjus, keisti neigiamas visuomenės nuostatas, kiekvienoje savivaldybėje vyksta renginių savaitė ir jos metu visoje Lietuvoje vykdomos įvairios akcijos, renginiai, susitikimai. Vaikų globos savaitės renginių tikslas – šviesti savivaldybių gyventojus vaikų globos tema bei paminėti Globėjo dieną.

Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialiniai darbuotojai darbui su šeima Jelena Petiukevič ir Olga Grigorjeva 2023-06-28 organizavo renginį „Bendradarbiaukime šeimos gerovės labui“ šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba.  Renginio tikslas – stiprinti šeimos narių santykius, ugdant meilės ir pagarbos jausmą. Renginio metu buvo pasakojama apie globą, jos svarbą, globėjo vaidmenį ir jo prasmingumą. Šeimos, kurioms taikoma atvejo vadyba, buvo susipažintos su šeimomis, kurios globoja vaikus. Visi žinome, kad vaiko gyvenime svarbiausią vaidmenį atlieka mama ir tėtis. Deja, kartais biologiniai tėvai negali suteikti vaikams palankių sąlygų augti, pasirūpinti jų poreikiais ir užtikrinti saugumą. Tokių vaikų likimai skiriasi. Vieni patenka į globos namus, kiti – pas globėjus. Globėjų dėka daugybė vaikų gali vėl suprasti, ką reiškia gyventi šeimoje, jausti meilę, rūpestį, saugumą.

Renginio metu buvo viešinama ir populiarinama VSPC veikla, pabrėžta institucijų bendradarbiavimo svarba, padedanti stiprinti šeimos ir vaikų gerovę. Pasidalinta gerąją patirtimi dirbant su šeimomis ir jose augančiais vaikais. Bendradarbiaujant su Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro, Visagino Raudonojo Kryžiaus draugijos, Edukacijos centru ir Visagino bibliotekos specialistais vaikams ir jų tėveliams buvo organizuotos linksmos ir judrios veiklos, žaidimai, estafetės, viktorinos, piešimo konkursas ir knygų paroda.

 

Straipsnį parengė VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Jelena Petiukevič ir VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Olga Grigorjeva.