INTERVIZIJA SOCIALINIAME DARBE


Intervizija socialiniame darbe yra vertingas įrankis, kai socialiniai darbuotojai susitinka ir dalinasi savo patirtimi, idėjomis ir iššūkiais. Tai padeda jiems gauti grįžtamąjį ryšį ir palaikymą iš kolegų bei tobulinti savo profesinę praktiką.

Intervizija padeda socialiniams darbuotojams:

  1. Toliau tobulinti savo profesinę praktiką: per diskusijas su kolegomis galima aptarti sudėtingus atvejus, iššūkius ir ieškoti naujų sprendimų. Tai padeda gerinti jų gebėjimus ir efektyvumą.
  2. Reflektuoti ir išmokti iš patirties: Intervizija skatina socialinius darbuotojus apmąstyti savo veiksmus ir priimtus sprendimus bei išsiaiškinti, kokios buvo pasekmės. Tai leidžia jiems tobulinti savo darbą ir būti efektyvesniems.
  3. Gauti emocinę paramą ir palaikymą: Socialinis darbas emocionaliai išsekina ir kelia stresą. Intervizija suteikia galimybę pasidalinti sunkumais, išgyvenimais ir emocijomis su kolegomis, kurie įsigilina į situaciją ir gali teikti paramą.
  4. Kūrybiškai ieškoti sprendimų: Intervizija skatina kūrybiškumą ir naujų idėjų generavimą. Diskusijos su kolegomis gali atverti naujas perspektyvas ir padėti rasti inovatyvius sprendimus.
  5. Gerinti bendradarbiavimą ir komunikaciją: Intervizija skatina bendradarbiavimą tarp socialinių darbuotojų, kurie gali dalintis savo žiniomis, patirtimi ir geriausia praktika. Tai padeda stiprinti komandinį darbą ir pagerinti bendrą veiklą.

Visagino socialinių paslaugų centro paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė, socialinio darbo ekspertė Asta Karosienė 2023 m. organizavo keturias intervizijas centro vyriausiems socialiniams darbuotojams ir socialiniams darbuotojams.

Intervizija – įrankis profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui.

 

Asta Karosienė,

Visagino socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė,

socialinio darbo ekspertė

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.