Senjorai susipažįsta su Aukštaitija


2023 m. birželio 27 d.  Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrius (Vilties g. 1) organizavo senjorams edukacinę kelionę į Ignalinos rajono Daugėliškio kaimą.

Čia visaginiečiai aplankė medinę bažnyčią, po to juos pasitiko Daugėliškio krašto bendruomenės namų šeimininkė Indrė Gruodienė. Ji papasakojo spalvingomis langinėmis papuošto pastato istoriją, pristatė čia vykdomas veiklas.

Programos dalyvių tikslas buvo susipažinti su šio krašto kultūra, tradicijomis, išsikepti ruginės duonelės. Kada kepalėliai buvo pašauti į krosnį, Indrė pristatė šiame krašte surinktus eksponatus. Senjorai prisiminė savo vaikystę, tėvų namus, nes daugelį rakandų naudojo ir jų šeimos. Po to visaginiečiai patraukė į greta esančius kaimo kultūros namus. Jų darbuotoja pristatė vykdomas edukacijas, švenčių tradicijas, atliko mėgstamą dainą. Visaginietis Anatolijus, įkvėptas šio kūrinio, atliko dainą ukrainiečių kalba apie tėvynę. Toliau tęsėsi nuoširdūs pokalbiai, Indrė vaišino svečius kaimišku sūriu, savo keptu pyragu, žolelių arbata. Kol mūsų duonelė kepė, šeimininkė, pritardama gitara, atliko keletą lyriškų dainų.

Visaginiečiai šios kelionės metu ne tik susipažino su šio krašto istorija bei tradicijomis, bet išsivežė kiekvienas savo rankomis pagamintą duonos kepalėlį, tarsi pažinimo džiaugsmo simbolį.

Šią kelionę parėmė Visagino tarybos narys Sergejus Kotovas, kuris nuoširdžiai palaiko senjorų edukacinę veiklą.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.