Senjorų bendradarbiavimas


2023 m. lapkričio 9 d. į Visagino socialinių paslaugų centro Bendruomenės skyrių (Vilties g. 1) atvyko 60 senjorų iš Vilniaus susipažinti su Visagino senjorų visuomeninių organizacijų veikla.

Daugelis jų mūsų mieste lankėsi pirmą kartą, todėl jiems buvo organizuotos ekskursijos į Ignalinos atominės elektrinės informacinį centrą, simuliacinį centrą, kur svečiai susipažino su energetinio objekto valdymu, uždarymo ypatumais.

Visagino mieste svečiai lankėsi bažnyčioje, Kultūros centre, grožėjosi atnaujintu fontanu, miesto paplūdimiu. Po kupinos įspūdžių dienos vilniečiai susitiko su Visagino senjorų visuomeninėmis organizacijomis: Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais, Pensininkų ir Statybininkų klubų atstovais. Vilniečius šokiu „Kepurinė“ pasveikino VTAU Šokio fakulteto lankytojos, neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Pušelė“ atliko svečiams keletą dainų. Galina Charbedija pristatė savo kurtas lėles.

Prie arbatos puodelio senjorai dalinosi savo veiklų rezultatais, gerąja darbo patirtimi, vilniečiai visaginiečius pakvietė atsakomajam vizitui, įteikė lietuviškų knygų.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.