Smurto artimoje aplinkoje prieš vaiką ir moterį pasekmės ir rizikos


2023 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Rasa Nastajienė ir Dovilė Mačiulienė organizavo ir vedė savitarpio pagalbos grupę ,,Smurto artimoje aplinkoje prieš vaiką ir moterį pasekmės ir rizikos“.

Įvyko aštuoni susitikimai, kuriuose dalyvavo moterys ir jų vaikai, kurie patyrė smurtą artimoje aplinkoje. Grupėje buvo sukurta saugi erdvė dalintis iškylančiais sunkumais bei keistis stiprinančia patirtimi. Savitarpio pagalbos grupė suteikė galimybę būti priimančiame, geranoriškame santykyje su kitais žmonėmis ir to dėl to santykio labiau patyrinėta savo paties patirtis: situacijos, išgyvenimai, jausmai, mintys ir elgesys.

Grupės susitikimų metu suteikta didesnė galimybė atpažinti savo reakcijas ir išmokti reaguoti taip, kad kasdieniniame gyvenime būtų galimybė veikti efektyviau. Savitarpio pagalbos grupė yra vienas iš efektyvių pagalbos būdų įveikiant krizes, sprendžiant tarpasmeninių santykių problemas, keičiant susiformavusias negatyvias nuostatas ir elgesio modelius.

 

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.