SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KULTŪRĄ KEIČIANČIOS PATIRTYS


2022 m. gegužės 20 d. Vilniaus Grand Resort konferencijų centre vyko konferencija „Socialinių paslaugų kokybės kultūrą keičiančios patirtys“, kurioje dalyvavo Visagino socialinių paslaugų centro direktorė Stanislava Ostrouch ir Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus vyr. socialinė darbuotoja Taida Kringelienė. 

Konferencijos metu buvo aptarti Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS (angl. European Quality in Social Services) diegimo rezultatai ir poveikis 2017–2022 m.

Konferencijos dalyvius pasveikino Monika Navickienė, LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Laura Jones, Europos reabilitacijos platformos generalinė sekretorė, Tatjana Ulbinienė, Valakupių reabilitacijos centro direktorė.

Konferencijos metu buvo pristatytos praktikų patirtys apie kokybės sistemos diegimą ir iššūkius: 

  • Socialinės paslaugos: naujovės ir pokyčių kryptys.
  • Pozityvi klaidų kultūra organizacijų stiprinimui.
  • Kaip tampama įgalinančia socialinių paslaugų įstaiga?
  • Kada kokybės sistema pradeda kalbėti praktikoje? 
  • Kodėl svarbu ir kaip orientuotis į rodiklius?
  • Kodėl rodikliai neveikia?

Šiuo metu Lietuvoje EQUASS sertifikuotos 118 įstaigų, iš kurių viena esame ir mes, Visagino socialinių paslaugų centras, džiaugiamės esantys EQUASS šeimos dalimi.

Ši konferencija įsiminė kaip šiltas, pozityvus ir nepamirštamų įspūdžių kupinas renginys, kuris suteikė įkvėpimo bei motyvacijos siekti toliau tobulinti teikiamas paslaugas, gerinant mūsų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę.