Vaikai kuria grožį


Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Anastasija Komarova ir Ingrida Grigorjeva 2023 m. balandžio 14 d. organizavo kūrybines dirbtuvėles vaikams iš šeimų, patiriančių sunkumus.

Į svečius buvo pakviesta viena geriausių Visagino floristų Kate Made, kuri kartu su vaikais kūrė Mamos dienai pasakiško grožio atvirukus. Kūrybinių dirbtuvėlių metu floristė mokė sukurti atvirukus, pasitelkiant specialią techniką. Atvirukų darymo  metu vaikai galėjo išreikšti savo fantazijas, mintis, kūrybą, jie domėjosi, kaip gali pritaikyti techniką, kurią parodė floristė.

Po kūrybinių dirbtuvėlių vaikai teigė, kad jiems labai patiko taip praleisti laiką ir norėtų daugiau tokių susitikimų. Socialiniai darbuotojai pastebėjo, kad vaikai darydami atvirukus galėjo atsipalaiduoti, vienas su kitu pabendrauti, susipažinti ir gerai praleisti laiką. Tokie renginiai turi didelę įtaką vaikų pozityviam vystymuisi, ugdomas jų bendruomeniškumas.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.