VSPC 2022 m. organizuotos intervizijos


2022 m. (1 kartą per ketvirtį ) Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Ingrida Grigorjeva organizavo intervizijas Paramos šeimai skyriaus socialiniams darbuotojams.

Siekiant, kad socialinis darbas būtų efektyvus nuolat reikalingas mokymasis, savo darbo įvertinimas bei refleksija. Tam ypač tinka intervizija. Intervizijos metu grupėje konsultuojamasi tarpusavyje, apmąstant savo profesinę veiklą. Socialiniai darbuotojai susitikdavo aptarti atvejus, dalinosi savo darbo patirtimi padedant vieni kitiems tobulinti profesinius įgūdžius bei atrasti naujų sudėtingų problemų sprendimo būdų. Intervizijos metu socialiniai darbuotojai stengėsi suvokti silpnąsias ir stipriąsias puses, kas yra reikalinga dirbant socialinį darbą.

Intervizijoje dalyvavo Paramos šeimai skyriaus darbuotojai, siekiantys užtikrinti nuolatinio ir nepertraukiamo grupės proceso pasitikėjimą, susikalbėjimą, vienas kito supratimą. Intervizijos grupėje buvo kuriama grupės bendravimo kultūra, buvo ugdomi dalyvavimo ir vedimo įgūdžiai. Tokiu būdu buvo siekiamas kiekvieno dalyvio profesinis augimas.