VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinių darbuotojų profesinis ir asmeninis tobulėjimas dalyvaujant intervizijoje


Siekiant, kad socialinis darbas būtų efektyvus nuolat reikalingas mokymasis, savo darbo įvertinimas bei refleksija. Tam ypač tinka intervizija. Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja Jelena Petiukevič 2023 m. vieną kartą per ketvirtį organizavo intervizijas Paramos šeimai skyriaus socialiniams darbuotojams.

Intervizijos metu socialiniai darbuotojai konsultuojamasi tarpusavyje, apmąstė savo profesinę veiklą, aptarė atvejus, pasidalino patirtimi padedant vieni kitiems tobulinti profesinius įgūdžius bei atrasti naujų sudėtingų problemų sprendimo būdus. Intervizijos metu stengiamasi suvokti silpnąsias ir stipriąsias puses, nes tai itin reikalinga dirbant socialinį darbą. Pagrindinis dėmesys skiriamas profesinėms situacijoms, remiantis dalyvių pristatomais atvejais.

Intervizijoje dalyvavo darbuotojai, siekiantys užtikrinti nuolatinio ir nepertraukiamo grupės proceso pasitikėjimą, susikalbėjimą, vienas kito supratimą. Pasak kolegų, intervizijos suteikia galimybę ne tik tobulėti, bet ir tapti savo srities profesionalais. Intervizijos metu buvo kuriama grupės bendravimo kultūra, buvo ugdomi bendravimo su paslaugų gavėju santykio aspektai. Tokiu būdu buvo kuriamas kiekvieno dalyvio profesinis augimas.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.