Alkoholio vartojimo priežastys ir pasekmės


Visagino socialinių paslaugų centro Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje 2023 m. rugpjūčio 31 d. vyko paskaita „Alkoholio vartojimo priežastys ir pasekmės“.

Šios paskaitos tikslas – šviesti apie alkoholio vartojimo sukeliamą žalą, atkreipti dėmesį į žalingų įpročių žalą fizinei sveikatai. Psichologė Jelena Seledcova gyventojams papasakojo apie labiausiai paplitusį žalingą įprotį – alkoholio vartojimą. Psichologė pristatė atliktus mokslinius tyrimus ir realius pavyzdžius. Specialistė kalbėjo, dėl kokių priežasčių žmonės vartoja alkoholį, kokią įtaką tam daro reklama, aplinka, kokios neigiamos pasekmės sveikatai, gyvenimui. Nagrinėjo tikrąsias alkoholio vartojimo priežastis, paneigė visuomenėje įsisenėjusius mitus apie jo teikiamą naudą. Ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas alternatyvų ieškojimui ir gyvenimo be alkoholio privalumams pateikti. Gyventojai noriai atsakinėjo į klausimus. Tikimės, kad gautas žinias jie galės pritaikyti savo gyvenime.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.