Dėl pagalbos išskirtiniais, kriziniais atvejais asmenims, kurie dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos


Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC) organizuoja pagalbą išskirtiniais, kriziniais atvejais asmenims, kurie dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, kai artimieji, kiti prižiūrintys asmenys dėl krizinės situacijos (stacionarizavimo sveikatos priežiūros įstaigoje ar dėl kitų aplinkybių) negali tam tikrą laiką pasirūpinti pagalbos reikalingu asmeniu.

  • Esant krizinei situacijai, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, kitų institucijų, įstaigų atstovai, artimieji, globėjai (rūpintojai), neįgaliojo aprūpintojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys gali skambinti telefonu 8 665 30 653, 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ir informuoti apie situaciją.
  • Jei, atsižvelgus į gautą informaciją, asmuo gali be nuolatinės pagalbos būti vienas namuose, VSPC specialistų organizuojamas socialinių paslaugų teikimas namuose, jei asmuo dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, organizuojamas šio asmens atvežimas į socialinių paslaugų įstaigą.

Informuojame, kad paslauga teikiama išskirtinai esant tik krizinei situacijai, kai namuose slaugomas ar prižiūrimas asmuo neturi artimųjų, ar kitų bendruomenės narių (kaimynų) , kurie galėtų juo laikinai pasirūpinti.