Dėl pagalbos išskirtiniais, kriziniais atvejais asmenims, kurie dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos


Visagino socialinių paslaugų centras (toliau – VSPC) organizuoja pagalbą išskirtiniais, kriziniais atvejais asmenims, kurie dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, kai artimieji, kiti prižiūrintys asmenys dėl krizinės situacijos (stacionarizavimo sveikatos priežiūros įstaigoje ar dėl kitų aplinkybių) negali tam tikrą laiką pasirūpinti pagalbos reikalingu asmeniu.

  • Esant krizinei situacijai, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, kitų institucijų, įstaigų atstovai, artimieji, globėjai (rūpintojai), neįgaliojo aprūpintojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys gali skambinti telefonu 8 665 30 653, 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ir informuoti apie situaciją.
  • Jei, atsižvelgus į gautą informaciją, asmuo gali be nuolatinės pagalbos būti vienas namuose, VSPC specialistų organizuojamas socialinių paslaugų teikimas namuose, jei asmuo dėl negalios ar sunkios sveikatos būklės negali likti namuose be artimųjų pagalbos, organizuojamas šio asmens atvežimas į socialinių paslaugų įstaigą.

Informuojame, kad paslauga teikiama išskirtinai esant tik krizinei situacijai, kai namuose slaugomas ar prižiūrimas asmuo neturi artimųjų, ar kitų bendruomenės narių (kaimynų) , kurie galėtų juo laikinai pasirūpinti.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.