Kariuomenė ne baubas II


2023 m. birželio 26–30 d. Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Ingrida Daubarienė, Rasa Nastajienė ir Violeta Juodkaitė organizavo ir įgyvendino sukarintą stovyklą „Kariuomenė ne baubas II“.

Stovykla skirta Visagino miesto 14–18 metų amžiaus jaunuoliams, teikiant prioritetą, šeimoms, kurioms taiko atvejo vadyba. Stovykla vyko Vidiškių kaime, Ignalinos rajone, gyvenvietės stadione prie Varnio ežero. Ši stovykla yra tęstinė, jos tikslas – patriotiškai auklėti jaunimą ir stiprinti pasitikėjimą kariuomene, suteikti jaunuoliams pradinių, karinio rengimo žinių, didinti jaunimo užimtumą.

Jaunuoliai gyveno kariškose palapinėse, valgė kariškoje lauko virtuvėje gamintą maistą. Užsiėmimus ir apmokymus apie rikiuotę, išgyvenimą, pirmos pagalbos suteikimą, maskavimosi gudrybes organizavo LK KASP Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Ignalinos pėstininkų kuopos kariai savanoriai. Taip pat kariai savanoriai kasdien vaikams sukurdavo tikrų iššūkių kupinų užduočių. Jaunuoliams buvo suorganizuotas žygis miške, imituojant karines pratybas. Stovyklos pabaigoje buvo surengtos varžybos, kurių metu jaunuoliai turėjo pritaikyti įgytas žinias per užsiėmimus. Laisvu laiku jaunuoliai žaidė futbolą, kvadratą, traukė virvę, buvo surengtos imtynių varžytuvės, jie žaidė tinklinį bei kitus aktyvius žaidimus, maudėsi ežere, o vakarus leisdavo prie laužo ar užsiimdavo kita mėgiama veikla (šokiai, bėgimas, žaidimai). Stovyklos pabaigoje jaunuoliams buvo įteiktos saldžios dovanos, o sportinių rungčių nugalėtojams – medaliai bei pažymėjimai, patvirtinantys, kad jaunuolis įveikė stovyklos iššūkius. Po apdovanojimų buvo surengtas vakarėlis, kurio metu jaunuoliai vaišinosi saldžiais užkandžiais bei gėrimais, su jais aptarta stovykla, su kokiais iššūkiais susidurta ir ką galima paįvairinti organizuojant tolimesnes stovyklas.

Šią stovyklą organizuoti padėjo LK KASP Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė, Ignalinos pėstininkų kuopa. Norime padėkoti št. srž. Olegui Garejevui padėjus organizuoti stovyklą.

Taip pat ačiū tariame:

-Vidiškių seniūnui Alfredui Aškelėnui, kuris geranoriškai priėmė stovyklautojus: seniūnijos darbininkai nušienavo stadioną, parūpino malkų;

– Vidiškių gimnazijai, parūpinusiai vandens ir pasaugojusiai savo šaldytuvuose stovyklautojų maistą bei leido naudotis generatoriumi;

– kariams savanoriams, kurie pasirinko ne pratybas, o darbą su jaunimu stovykloje.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.