Išvyka į Visagino žirgyną „Baltas mustangas“


Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Anastasija Makejeva ir Marija Minkevič 2023 m. rugpjūčio 17 d. organizavo išvyką į Visagino žirgyną „Baltas mustangas“, skirtą šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba.

Išvykos tikslas – aktyvinti vaikų užimtumą, siekiant turiningai praleisti laisvalaikį, lavinant tarpusavio bendravimo įgūdžius. Išvykos metu vaikai žaidė įvairius žaidimus, kurių metu įgijo naujų sugebėjimų, vertybių, naujos patirties, buvo ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai sugebėjimai, įsisąmoninamos elgesio normos, taisyklės, vertybės.

Atvykus į žirgyną, šeimininkė papasakojo apie žirgų veisles, jų kilmę, ypatumus, žirgų priežiūrą, maitinimą. Kiekvienas vaikas turėjo galimybę atsineštais skanėstais pamaitinti gyvūnus, paglostyti bei pajodinėti. Po intensyvios veiklos vaikų laukė skanėstų stalas pasistiprinimui, pokalbiai, žaidimai. Grįžtant atgal vyko išvykos refleksija žaidimo formoje. Didžiausią įspūdį vaikams paliko galimybė pajodinėti ant žirgo.

Sena raitelių išmintis byloja: didžiausią laimę pasaulyje pajusi sėdėdamas ant žirgo nugaros. Buvimas su žirgais, jojimas – terapija, kurios nerasi nė vienoje gydymo įstaigoje. Pažinti žirgų pasaulį – gyvenimo dovana, kurią gali gauti kiekvienas panorėjęs. Būdami su žirgais vaikai su žirgu užmezga emocinį ryšį, tai ugdo jų socialinius įgūdžius, reikalingus bendraujant su žmonėmis.

 

Straipsnį parengė VSPC Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Anastasija Makejeva.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.