Pramoginė ekskursija į „Vichy“


2023 m. rugpjūčio 24 d. Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Violeta Juodkaitė ir Ingrida Daubarienė organizavo pramoginę ekskursiją į „Vichy“ vandens pramogų parką 10–15 m. vaikams iš šeimų, kurioms yra taikoma atvejo vadyba.

Šios išvykos tikslas – lavinti šeimų, kurioms taikoma atvejo vadyba ir (ar) teikiamos socialinės paslaugos vaikų pozityvaus bendravimo įgūdžius, mokyti etikos ir kaip elgtis viešoje erdvėje. Stiprinti pasitikėjimą savimi. Išvykoje dalyvavo 22 vaikai, iš jų 12 vaikų iš šeimų, kurioms yra taikoma atvejo vadyba. Socialinės darbuotojos kreipėsi paramos į keletą įmonių, bet tik „Vichy“ vandens pramogų parkas suteikė 50 procentų nuolaidą kiekvieno vaiko apsilankymui.

Į vandens pramogų parką vykta viešuoju transportu, kur vaikai turėjo galimybę pamatyti, kaip reikia elgtis viešajame transporte. Po pramogų vandens parke vaikai ėjo į PC „Ozas“ pietauti bei pramogauti. Dėl finansinių sunkumų ne kiekvienas iš tėvų gali nuvežti vaikus į kitą miestą pramogauti. Vaikai džiaugėsi, tai įrodė jų pozityvi nuotaika, kad išvyka pavyko ir džiaugėsi, kad turėjo galimybę pakeisti aplinką.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.