ĮVYKO KONFERENCIJA ,,PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI“


Visagino socialinių paslaugų centre 2023 m. spalio 24 d.  įvyko konferencija, skirta socialinių paslaugų srities darbuotojams, psichologams, Globos centro darbuotojams ir kitiems specialistams.

Gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino Visagino socialinių paslaugų centro direktorė Stanislava Ostrouch. Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė, socialinio darbo ekspertė Asta Karosienė perskaitė Visagino savivaldybės vicemerės Aleksandros Grigienės sveikinimo žodžius:

„Dalijimasis patirtimi tarp pagalbą vaikui ir jo šeimai teikiančių specialistų yra labai reikalinga, nes kiekvienam eksperimentuoti šioje srityje yra per daug atsakinga – žymiai geriau dalintis patirtimis su kitais, tam, kad susitelktume kokybiškiausiai pagalbai. Visi jūs, dirbantys šioje pagalbos vaikui ir šeimai srityje, esate labai svarbūs žmonės – jūs tampate šeimai autoritetu, vaikui dažnai tampate patikimiausiu vyresniuoju draugu. Labai vertinu šį Jūsų darbą. Visų vaikų ir šeimų vardu nuoširdus ačiū kiekvienam iš jūsų.“.

Konferencijoje pranešimus skaitė Danguolė Šakalytė, VšĮ Utenos kolegijos Medicinos fakulteto dekanė, docentė, Elona Berniūnienė, Anykščių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro, Krizių centro padalinio  psichologė, Jurgita Bareišienė, Utenos švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, Ramunė Ubeikienė, VšĮ Utenos kolegijos Medicinos fakulteto specialistė studijoms, lektorė, Marius Baltuška, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų direktorius, Edmundas Vaitiekus, VšĮ Utenos kolegijos Reabilitacijos ir socialinės gerovės katedros vedėjas, lektorius.

Konferencijos dalyviams išduoti 6 akad. val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Dėkojame konferencijos rėmėjui restoranui-picerijai III BLOKAS.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.