VSPC organizavo Helovino šventę vaikams


Spalio 31-ąją JAV ir daug Europos šalių švenčia Heloviną. JAV šios šventės metu vaikai dėvi kostiumus ir vaikščiodami po namus prašo saldainių, o suaugusieji, taip pat persirengę kostiumais ir užsidėję kaukes, dalyvauja Helovino vakarėliuose. Vis labiau Helovinas populiarėja ir Lietuvoje.

Visagino socialinių paslaugų centro (VSPC) Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Anastasija Makejeva ir Marija Minkevič 2023 m. spalio 30 d. VSPC organizavo Helovino šventę, skirtą šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba.

Buvo siekiama aktyvinti paslaugų gavėjų bendruomeninį gyvenimą, stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšį, skatinant turiningai praleisti laisvalaikį, asmenybės ugdymąsi per kūrybinę veiklą. Šventės dalyviai buvo supažindinti su Helovino šventės tradicijomis, ypatybėmis. Vaikams ir jų tėvams Paramos šeimai skyriaus socialiniai darbuotojai, siekdami sukurti Helovino šventės atmosferą, piešė ant dalyvių veidų jų pasirinktus personažus. Su šventės organizatoriais visi įsitraukė į moliūgų pjaustymą, dažymą ir dekoravimą. Po smagios veiklos vyko žaidimai, vaišių stalas.

Anastasija Makejeva ir Marija Minkevič nuoširdžiai dėkoja VSPC Paramos šeimai skyriaus darbuotojoms už pagalbą organizuojant šventę.

Straipsnį parengė Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinės darbuotojos darbui su šeima Anastasija Makejeva ir Marija Minkevič.

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.