PAVASARIO ŠVENTĖ GLOBOS SKYRIUJ


2022 m. gegužės 3 d. Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriuje (toliau – Globos skyrius) sulaukėme svečių iš Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“.

Vaikai surengė nedidelį koncertą, kurio metu dainavo, šoko ir linksmino senolius. Kiekvienas aplankytasis buvo pasveikintas, paguostas viltingu žodžiu, pamalonintas dovanėle.

Džiugu, kai šypsena nušviečia Globos skyriaus gyventojų veidus, tą akimirką užmiršusius negandas ir ligas.

Norime nuoširdžiai padėkoti Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ administracijai, auklėtojams ir, aišku, mažiesiems. Ateityje tikimės ilgalaikio ir gražaus bendradarbiavimo.