Popieriniai laiškai


Visagino socialinių paslaugų centre 2024 m. birželio 14 d. vyko renginys apie draugystę ir bendravimą.

Kartais mums visiems reikia palaikymo, nes tai suteikia jėgų ir pasitikėjimo. Emocinio nuovargio ir išsekimo metu svarbu pamatyti ir rasti palaikymą iš artimųjų, bet jei jų nėra, galite pasidalinti savo mintimis ir patirtimi su nepažįstamais žmonėmis panašioje situacijoje. Norėdami gauti vidinį palaikymą, naudojame „Popierinius laiškus“.

Mūsų paslaugų gavėjai galėjo parašyti laišką su maloniais žodžiais ir patarimais nepažįstamam žmogui, o vėliau gauti tą patį mainais. Tai anonimiška ir saugu.

Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus gyventojai taip pat gavo informaciją, kur kreiptis dėl emocinės paramos ir pagalbos, bei kontaktus dėl emocinės paramos paslaugų. Gyventojai labai entuziastingai dalijosi mintimis ir džiaugėsi galimybe susitikti ir pabūti drauge.

 

Renginį organizavo psichologė Jelena Seledcova

Visagino socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Visagino savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.