Savitarpio pagalbos grupė moterims patiriančioms (patyrusioms) smurtą artimoje aplinkoje


2022 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Visagino socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus socialinė darbuotoja darbui su šeima Rasa Nastajienė organizavo ir vedė savitarpio pagalbos grupę.

Įvyko keturi susitikimai, kuriuose dalyvavo moterys, kurios patyrė smurtą artimoje aplinkoje. Grupėje buvo sukurta saugi erdvė dalintis iškylančiais sunkumais bei keistis stiprinančia patirtimi. Savitarpio pagalbos grupė suteikė galimybę būti priimančiame, geranoriškame santykyje su kitais žmonėmis ir to dėl to santykio labiau patyrinėta savo paties patirtis: situacijos, išgyvenimai, jausmai, mintys ir elgesys.

Grupės susitikimų metu suteikta didesnė galimybė atpažinti savo reakcijas ir išmokti reaguoti taip, kad kasdieniniame gyvenime būtų galimybė veikti efektyviau. Savitarpio pagalbos grupė yra vienas iš efektyvių pagalbos būdų įveikiant krizes, sprendžiant tarpasmeninių santykių problemas, keičiant susiformavusias negatyvias nuostatas ir elgesio modelius.