Nuoširdžiai dėkojame UAB „Visagino linija“


Visagino socialių paslaugų centras nuoširdžiai dėkoja UAB „Visagino linija“ ir jos Direktoriui Raimondui Bakšiui už suteiktą paramą.

Šiuo metu vykstant Socialinės globos senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems asmenims su negalia skyriaus remonto darbams suteikta parama pagerins šio skyriaus gyventojams teikiamų paslaugų kokybę. Visagino socialių paslaugų centras teikia socialines paslaugas Visagino savivaldybės gyventojams, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Dėkojame UAB „Visagino linija“ už gerumą ir neabejingumą. Tikimės ir ateityje ilgalaikio bendradarbiavimo.